Rangi Regulamin

RegulaminWłaściciel Sklepu
Właścicielem sklepu jest Gracjan Pasik, właściciel marki Grypciocraft.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez:
Email: grypciocraft@gmail.com

Godziny pracy
Serwer dostępny jest przez cały tydzień, 24 godziny na dobę.


Zawartość sklepu
W sklepie internetowym można zakupić rangi, dające dodatkowe możliwości na serwerze Minecraft
Grypciocraft.pl. Dokładny spis możliwości, które dają poszczególne rangi, jest dostępny na stronie
Grypciocraft.pl oraz na serwerze, pod komendą /rangi

Po zakupie rangi, należy poczekać (zazwyczaj około 1 minuty), a następnie wyjść z serwera i wejść ponownie.
W razie komplikacji prosimy o kontakt:
Na adres email: grypciocraft@gmail.com
lub poprzez serwer Discord: Grypciocraft.pl/Discord1. Pojęcia.
a) Administrator – zarząd Grypciocraft.pl, prowadzącą działalność, której w skład wchodzi zajmowanie się
serwerem grypciocraft.pl, jego stroną internetową oraz wszystkimi kryjącymi się pod nazwą grypciocraft.pl
mediami społecznościowymi;
b) Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności, związanych z zakupem usług Administratora
c) Serwer – usługa prowadzona przez Administratora, pod nazwą grypciocraft.pl w grze Minecraft;
d) Produkt – usługa świadczona przez Administratora dla klienta za pośrednictwem serwera;
e) Sklep – strona internetowa Administratora z adresem www.grypciocraft.pl, za której pośrednictwem
można nabyć produkty Administratora;
f) Płatność – usługa związana z zakupem produktów w sklepie Administratora;
g) Polityka prywatności – zasady jakimi kieruje się Administrator w związku z przechowywaniem
jakichkolwiek danych osobowych;
h) Polityka cookies – zasady jakimi kieruje się Administrator w związku z przetwarzaniem Informacji,
w ramach świadczonych usług;

2. Ogólne
Korzystając z usług świadczonych przez Administratora, należy pamiętać, że:
a) Przedmioty i wszystkie usługi sprzedaży na serwerze Administratora są przedmiotami wirtualnymi,
dostępnymi tylko w postaci elektronicznej w grze Minecraft;
b) Administrator nie jest w żaden sposób powiązany z wydawcą gry Minecraft – firmą Mojang AB;
c) Administrator zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdej możliwej chwili;
d) Płatności sklepu administratora prowadzone są przez firmę ePłatności Sp. z o.o. Sp. k.
e) Ceny produktów Administratora mogą różnić się, w zależności od wybranej przez klienta formy płatności;
f) Po zakupie wybranej usługi Administrator przyznaje ją Klientowi;
g) Wszelkie usługi Administratora są własnością Administratora i posiada pełne prawo do zabrania jak
i przedłużenia jej bez zgody oraz wiedzy klienta;
h) W przypadku upadku serwera bądź tzw. "Nowej edycji" wszelkie wirtualne; przedmioty, dostęp do w/w
usług jednorazowych zostaje zablokowany.
i) Usługi oraz przedmioty przekazywane jako dostęp permanentny, są niezależnie od edycji przypisywane
na koncie klienta;
j) Po zakupie usług w sklepie Administratora, Administrator nie gwarantuje zwrotu przedmiotu nadanego
klientowi

3. Dane Użytkownika
a) Na potrzeby korzystania z Serwisu Administratora przekazuje dostępne oraz przekazywane są tylko
informacje o nazwie Konta Klienta.
b) Informacje wskazane powyżej nie stanowią podstaw danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1)
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Postanowienia Końcowe
a) Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy zawartej pomiędzy Administratorem a klientem będą
rozpatrywane z osobna jako pojedyncze przypadki
b) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami przedmiotowej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.